Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X019v_072_1 B UT_G_X015r_072_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 19v, nr. 70 (1325 sept. 24-okt. 19, wrs. naar het origineel).
Opschrift:

Idem.a

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 15r, nr. 71 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Adhuc de eodemb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 194, ad 1318 maart 16.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. de voorafgaande nrs. UT 70-71, alsmede nr. NH 70.

Eersamen luden ende besceyden, alle die prelatenc ende der ghemene clesie van der stat van Utrechtd, Willeme grave van Heynegouwenf etc. saluyt ende onse goede vrienscepe. Wi hebben verstaen dat gi onderlinghe niet overeen draghen moghet alse van den hondert ponden sjaers te delen die wi zetten met onsen open brief ons liefs here ende oems, daer God die ziele of hebben moit, sijn jaretide mede te done. Wi doen u allen te weten ende elken besonderg dat dat onse verstandenesse was ende noch es, datmen alle jare als men hem sijn jarendeh doen zal die hondert pond sjaers deelen zal elken canonic van den vijf goedshusen van Utrechti die ter jaretidej wesen zullen, den enen alse vele alse den anderen, sonder arghenlist; ende die canonike die ter jaretidek niet wesen en zullen, die en zullen niet hebben noch niet daer in delen.

Ghegheven in die Haghe des donresdaghel nae sente Gregorism dach int jaer n XVIII°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemo, Symonemp de Benthemq et alios.

a
nl. 'Een cappelerie', vermeld boven het voorafgaande nr. UT 71 A.
b
nl. het jaargetijde van bisschop Gwijde van Utrecht, vermeld boven het voorafgaande nr. UT 70 B.
c
allen den prelaten, door andere hand boven de regel toegevoegd B.
d
Utr. A.
e
Will. AB.
f
Heyn. AB.
g
bi sonderlinghe B.
h
jaerghetide B.
i
Utr. AB.
j
jaerghetide B.
k
jaerghetide B.
l
donres op rasuur, mogelijk stond er eerst dinxen A.
m
Gregorijs B.
n
hier van B.
o
Zuden. AB.
p
Sy AB.
q
Benthē A; Bēthen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: prelaten en clerus van Utrecht