Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X019v_073_1 B UT_G_X015r_073_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 19v, nr. 71 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 15r, nr. 72 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Joncfrou Marie Gysbrechtsa wijf van Blochoven ende Willem haeren zoon.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 144.

Wi Willemb grave etc. maken cont allen luden. Want here Symon van Benthemc, Jan van Polanen ende anders onse manne kennen dat si daer over waren daer Ghisebrechtd van Blochove vor ons quam ende met onser hand makede Marien, sinen wive, tote hare lijftochte een hoeve lands dat hi van ons te lene helt ende gheleghen es te Scalcwijce in Hubrecht Scenken ambocht, in manieren dat na Marien doet vors. comen zoude up haren outsten sone die sif hadde bi Ghisebrechtg vors., ende die south van ons houden te rechten lene; soe hebben wi desei hove lands vorscreven bekennetj ende bekennen tote hare lijftocht Marien vors. en Willemk horenl zone die si bi Ghisebrechtm vors. hevet nae hare doit van ons inn rechten lene te houden.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des zaterdaghes na sente Lucas dach int jaer XXV°.

[Dienstaantekening:]

Per dominemo Symonemp de Benthemq et Jan van Pollanenr.

a
Gijsbr. B.
b
Will. AB.
c
Benthē AB.
d
r verbeterd uit e A.
e
Scalewijc B.
f
s door andere hand verbeterd uit h A.
g
Ghisebr. A.
h
vóór de s een uitgeveegde s A.
i
doese B.
j
b gecorrigeerd A.
k
Will. AB.
l
h'en AB.
m
Ghisebr. A.
n
te B.
o
ontbr. B.
p
Sy AB.
q
Benthē AB.
r
Pollaen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht van Blokhoven en zijn echtgenote Maria