Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X021r_078_1 B UT_G_X016v_078_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 21r, nr. 76 (primaire registratie).
Opschrift:

Vrederick uuyten Hamme.

Onder de tekst de aanhef van een volgende oorkonde, doorgestreept: Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Enghebrechtb van Voirscoten, onse rentemeester van Northollandc, van onsen weghen vercoft hevet Jan van Leyden, spersoenres sone van Vlaerdinghe, dat vierendeel (...) Voor deze oorkonde, d.d. 1326 maart 7, zie nr. NH 278.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 16v, nr. 77 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Vrederic uyten Hamme.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 348, ad 1325 februari 26.

Bij toepassing van de in de grafelijke kanselarij gebruikelijke paasstijl (zie de Inleiding) zou onderstaande datering herleid moeten worden tot 1326 februari 11. Het itinerarium van de graaf is daarmee evenwel moeilijk in overeenstemming te brengen: eind januari van dat jaar was Willem III in Frankrijk, en op de avond van 14 februari arriveerde hij in Valenciennes – een reis tussendoor naar Holland is theoretisch wel mogelijk maar erg onwaarschijnlijk. Mogelijk is de oorkonde opgesteld door een Stichtse klerk met gebruikmaking van de aldaar gehanteerde kerst- of nieuwjaarstijl. De resulterende datering ad 1325 februari 26 past goed in het grafelijke reisschema.

Wi Willaemd grave etc. maken kond etc. dat Vrederic uten Hamme voir ons quam ende voir onse manne ende droech ons op in rechten eyghen zijn stienhuys ende zeven morghen lands daer dat stienhuys op staet, legghende int ambocht van Vleutene ints proists gherecht van Oude monsterf, dat hi met zijns selves lande ane beyden ziden beleghen hevet. Dit stienhuys ende land voirscreven ende twaelf morghen lands die zijn vader van ons helt legghende op Bilenveltg in heren Jacobs ambocht van Lichtenberch, ende beleghen hevet die proist van Oude monster op die eenre zide ende Elsebien Vrederixh dochter voirs. op die nederi zide, hebben wi Vredericj voirs. verliet ende verlient van ons te houden in liene, in manieren dattet ane ons niet versterven en mach binnen afsterzuster kind; ende dit goed zal Vrederick voirs. verhedewadenl met enen roeden havic.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na Groeten vastenavond int jaer XXV°.

[Dienstaantekening:]

Per Willelmumm camerariumn.

a
Will. A.
b
Enghebr. A.
c
Northoll. A.
d
Will. AB.
e
Vlenten B.
f
Oudemonster B.
g
il onduidelijk AB: de l tussengeschreven A; de i tussengeschreven B.
h
Vred'ix B.
i
ander B.
j
Vred'ic B.
k
Vred'ic B.
l
aldus AB voor verherewaden.
m
Will'm A; Will. B.
n
camerlinc B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Frederik uten Ham