Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X021r_081_1 B UT_G_X017r_081_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 21r, nr. 79 (primaire registratie).
Opschrift:

Pillegrim van Lopijc X merghen lants op Leckervelt.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 17r, nr. 80 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Pillegrim van Lopic.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 148.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willema grave van Heynegouwenb etc. maken cont allen luden dat wi om bede wille heren Zuedersc van Vyanen verliet hebben ende verlien Pillegrim van Lopijc van ons in rechten lene te houden tien morghen lands ende een huys datter up staet, legghende up Leckervelt binnen desen marken: boven leghet Bokeld van den Vliete an den overen nec, ende Ghereyt die Koc an den nederen nec; voert hebben wi Pillegrim vors. verliet in rechten lene van ons te houden vijftien morghen lands up Lopikervelt binnen desen marken: Bokel voers. ane den overen nec ende Overrijn ende sinen kijnderen ane den nederen nec.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes nac Palmen int jaer XXV°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et alios.

a
Will. B.
b
Heyn. AB.
c
Zued's AB.
d
Boekel B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pelgrim van Lopik