Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X021v_083_1 B UT_G_X017r_083_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 21v, nr. 81 (ws. 1336 mrt. 4-ca. 1340 mrt., naar onbekend voorbeeld).

De tekst is naderhand door hand 3D in de ondermarge bijgeschreven. De correcte positie is aangegeven d.m.v. de marginale letters a en b, gevolgd door een teken (de cijfers III resp. I?).

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 17r, nr. 82 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die grave van Gulic.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 379, ad 1326 febrauri 12.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema ..grave etc. b maken cond allen luden dat wi onsen lieven neve heren Gherardc, grave van Gulike, beloeft hebben te betalen ende te voldoene tot siere vermaninghe XVIIIC lb. Tornoysed, den groten over XVI d., voir heren Otten here van Cuyce, onsen ridder, alse van manscip in den Ghestichtef van Utrechtg die wi jeghens hem ghelossenth hebbe, het ne ware dat die here van Cuyci voirs. niet en voldede den grave van Gulike van XIIC lb. Tornoysej die hi hem boven dien XVIIIC lb. Tornoysek voirscreven sculdich es, soe souden wi van desen verbinde quite wesen.

In orconde etc. Ghegheven te Gulike des woensdaghes na Grote vastenavondl int jair ons Heren M° CCC° ende ses ende twintich.

a
Will. AB.
b
hier van Heynegouwen (Heyn.) B.
c
Gher. AB.
d
T' A; Tor. B.
e
Kuyc B.
f
Ghesticht B.
g
Utr. AB.
h
ghelosent B.
i
Kuyc B.
j
Tor. AB.
k
Tor. AB.
l
boven de letters en een overtollige afkortingsstreep AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard, graaf van Gulik