Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X022r_089_1 B UT_G_X018r_089_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 22r, nr. 87 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand, twee onleesbare woorden.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 18r, nr. 88 (87) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Dominus Angercannusa prepositusb Beate Mariec Traiectensisd.

Vanaf hier loopt de moderne nummering één eenheid achter bij de contemporaine (zie de opmerking bij het voorafgaande nr. UT 88).

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 476, naar B.

In het primaire register A staat deze tekst temidden van oorkonden uit 1326, en zal derhalve eind 1328 zijn ingeschreven op het leeg gebleven onderste gedeelte van f. 22r, waar hij volgt op drie oudere stukken betreffende het ius de non evocando van de burgers van Utrecht.

Nos Willelmuse comes etc. notum facimus universis presentes litteras inspecturis quod nos dilectum nostrum consanguineum dominumf Ingercannumg de Fiesfes, prepositumh archidiaconumquei ecclesie Beate Mariej Traiectensisk, suosquel officiatos, familiam et nuntios per terras, districtus et iurisdictiones nostras in nostramm recipimus tuicionem et conductum; mandantesn universis et singulis balivis, scultetis, officiatis nostris et aliis terrarum nostrarum hominibus, et specialiter balivo et officiatis nostris terre Scaldie, quod ipsum dominum prepositum, suos officiatos, familiam et nuncioso dum requisiti fuerint in eorum agendis fideliter promoveant necp permittantq eos in consecucione suarum iurium tam temporalium quam spiritualium ab aliquo molestarir, nostris favoris sub obtentu.

Harumt testimoniou litterarum nostro sigillo munitarum, presentibus vero solummodo revocationemv duraturis. Datum Dordraci die sabbati ante festum beati Thome apostoli anno vicesimo octavo.

a
Ang'cānus B.
b
onduidelijke abbreviatuur B.
c
Ma'ie B.
d
Traiecten. B.
e
Will's A; Will. B.
f
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
g
Ing'cānū, de eerste letter onduidelijk A; Aug'cānū B.
h
prepositi AB.
i
archid' q', waarbij de tweede abbreviatuur eerder staat voor quod dan voor -que AB.
j
Mar. AB.
k
Traiecten. AB.
l
suos que AB.
m
aldus B; lezing onzeker A.
n
verbeterd uit mandatum A.
o
o onduidelijk B.
p
nc, de bovengeschreven letter onduidelijk A; non B.
q
permittand A.
r
molestori A.
s
gecorrigeerd A.
t
Horum, de u gecorrigeerd A.
u
testiōō A; verbeterd uit testimonia B.
v
cevocucōem, de uitgang onduidelijk A; cevocōem B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Ingeram van Fieffes, proost en aartsdiaken van Sint Marie te Utrecht