Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X023r_093_1 B UT_G_X018v_093_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 23r, nr. 91 (primaire registratie).
Opschrift:

Ghisebrecht van IJselsteijn verlijt alsulcke goeden als hij vanden heere van Kuijc te houden plach.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 18v, nr. 92 (91) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Gijsbrechta heere van Yselsteyne.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 425, naar C.

Deze tekst is later nogmaals ingeschreven, in het register van graaf Willem IV; zie nr. WI 419. In onderstaande tekst zijn de varianten daaruit geannoteerd met het sigle C.

Wib Willaemc grave van Heynnegouwend etc. maken cond allen ludene dat hair Ghisebrechtf here van IJsselsteyneg, onse trouwe ridder, van ons ontfanghen hevet voir onse manne alse onsen neveh den here van Voirne, heren Zuederi van Vianenj, riddre, ende voir Gherardk den Vriesel van Utrechtm ende voir vele anders onser manne, alsulc goed als hi helt van den here van Kuyc van ons te houden te liene in zulkenn manieren als hijt van rechte sculdich waso van den here van Kuyc, ende sine brieve dair of spreken die hi hevetp van den here vanq Kuyc.

In oirkonde etc. Ghegheven te Sinte Gherdenr berghes des zatersdaghes na Beloken Paysken int jaer ons Heren M CCC zeven ende twinticht.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.u

a
Gijsbr. B.
b
ontbr. C.
c
Will. AB; Willem C.
d
Heynn. AC; Heyn B.
e
etc. i.p.v. allen luden C.
f
Ghisebr. C.
g
Yselsteyne B; Yselst. C.
h
aldus C; ontbr. A; door andere hand boven de regel toegevoegd B.
i
Zwed' B; Zweder C.
j
Vyanen C.
k
Gher'd AB; Gherijt C.
l
Vriesen C.
m
de eerste letter V verbeterd uit W, d.m.v. radering van de eerste haal B; Utr. C.
n
allen C.
o
sculdich was ontbr. C.
p
t gecorrigeerd A.
q
v gecorrigeerd A.
r
Gheerden B.
s
e verbeterd uit een rechte stok B; Sinte Ghertrudenb'ghe C.
t
anno XXVII i.p.v. int jaer ... twintich C.
u
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gijsbrecht van IJsselstein, ridder