Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X023r_095_1 B UT_G_X018v_095_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 23r, nr. 93 (primaire registratie).
Opschrift:

Heijnric vanden Rijne.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 18v, nr. 94 (93) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Henrica vanden Rijn.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 163.

Er bestaan verschillende toponiemen 'Nieuwervaart', maar gezien het grafelijk itinerarium, waaruit blijkt dat Willem III op en kort na 25 juli in Dordrecht verbleef, en in begin augustus in Henegouwen was gearriveerd, zal in de datumregel van deze oorkonde het verdronken Niervaart zijn bedoeld, gelegen ten zuiden van Dordrecht, bij Klundert.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi om menighen trouwen dienst die ons Heynricc van den Rine, onse knape, ghedaen hevet ende noch doen zal ende sine voirvorders, hebben hem zulke gratie ghedaen: war dat zake dat Jand uten Broeke, Willaemse sone van den Rine, storve sonder wittachtighen sone, hebben Heynricf voirnoemd verliet van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen te houden te rechten liene die hoeve lands die gheleghen es te Helsinghe, die Jan uten Broeke voirs. nu te tiden van ons houtg.

In orkonde etc. Ghegheven ter Niewaer vairth op sinte Jacobs dach int jaer ons Heren M CCC ende XXVII.

[Dienstaantekening:]

Nescio per quem.

a
Henr. B.
b
Will. AB.
c
Heynr. AB.
d
J gecorrigeerd A.
e
Will's AB.
f
Heynr. B.
g
o gecorrigeerd A.
h
Niewervairt B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van den Rijn, knaap