Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X023r_096_1 B UT_G_X018v_096_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 23r, nr. 93 (primaire registratie).
Opschrift:

Ghijsebrecht van Cats leen van Kuijck.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 18v, nr. 95 (94) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gijsbrechta van Catze.

In de marge een kruis.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi gheloeft hebben ende gheloven Ghisenbrecht van Catze, onzen trouwen manne, te houdenc in alsulken goede als hie van den here van Cuyc helt ende nu van ons scoudichd es te houdene, ter tijt toe dat men met enen recht daer uyt wint.

In orkonde etc. Ghegheven te Vorste bi Brussel des sondachs na sinte Dyonijs dachf int jaer ons Hereng Mo CCCmo XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per commune consilium.

a
Gijsbr. B.
b
Will. AB.
c
tehouden A.
d
u zeer klein bovengeschreven A. scl'- | dic, na de laatste letter nog een dun tussengeschreven h B.
e
tehouden A.
f
boven de regel toegevoegd A.
g
Here A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht van Kats