Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X024r_101_1 B UT_G_X019v_101_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 24r, nr. 99 (primaire registratie).

Boven de initiaal een uitgeveegde letter W.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 19v, nr. 100 (99) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem van Outsoirne; a Vredelant.

Editie/regest: Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 338, nr. 871.

Vgl. nr. UT 98.

Wi Jehanb bi der ghenaden Goids biscop tUtrechtc maken cond allen luden dat Willaemd van Outsoirne ute ghegheven hevet van ons lieves neven weghen des graven van Hollande, van der tymmeringhen van onsen huse te Vredenlandf bi heren Steven van Zulleng, ridder, ende bi Wouter Gherardeh, drie hondert pond acht ende dertich scellinghe ses penninghe suarter Tornoysei, dair wi die rekeninghe of gheloven ende ghestade houden.

In oirkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC XXIX des dinsendaghes na sente Odulfus dach.

 

j Ista littera est sub Enghelbertok.

a
het volgende door andere hand B.
b
Johan B.
c
tUtr. A.
d
Will. AB.
e
Holl. AB.
f
Vredeland B.
g
Zulen B.
h
Gher'de A; Gherard' B.
i
Tor. A.
j
het volgende in de marge geschreven, voorafgegaan door ¶ B.
k
Enghelb'to A; Enghelb. B.
Oorkonder: Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III