Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X024v_102_1 B UT_G_X019v_102_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 24v, nr. 100 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 19v, nr. 101 (100) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die biscop voirscreven.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 446. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 310, nr. 792.

Wi Jan bi der ghenade Goeds bisscop tUtrecht maken cond allen luden. Want een edel man ende een moghende, onse lieve neve here Willaemb grave van Heynnegouwenc etc., met ons enen maerscalc gheset hevet die onse maerscalc ambocht verwaren zal up zinen cost een jaer nae Alreheylighen daghend naest comende in onse Ghesticht van Utrecht bi deser zyden der Ysel, soe gheloven wi den grave voirs. te gheven ende tebetalen binnen desen jare naist comende zestien hondert pond Tornoysee, den groten over sestien peninghe gherekent, voir den cost die die maerscalc van zinen weghenf doen zal. Voerdg est voerwaerdeh: zoe wilkei tijt wi den maerscalc ombieden jof bi ons hebben willen omme recht te doene jof in onsen orbaer, dat hi in onse herberghe riden zal met vier paerde up onsen cost. Voird waer dat zake dat hi zamenninghen van liedenj hadde jof hebben moste in onsen orbaer, dien cost soude hi ons rekenen die die liede deden, ende dien souden wi ghelden. Ende zoe wat hi wint in onsen ambocht voirs. binner deser voirscreven tijt, dair sal hi ons goede rekeninghe of doen.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelek. Ghegheven tUtrecht int jaer ons Heren dusent drie hondert ende zeven ende twintich des woensdaghes na sente Remigius dach.

 

l Ista littera m sub Enghelberton.

a
nl. Jan III van Utrecht, genoemd in de in het register voorafgaande oorkonden B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; Heyn. B.
d
1 november.
e
Tor. AB.
f
van sinen weghen door andere hand verbeterd uit voir hem B.
g
Vo onduidelijk (verbeterd uit W?) A; Vorid, V verbeterd uit W B.
h
voewaerde A.
i
na de e een geradeerde t A.
j
van lieden door andere hand boven de regel toegevoegd B.
k
etc, i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
l
het volgende door andere hand A; voorafgegaan door ¶ B.
m
hier est B.
n
Enghelb'to A.
Oorkonder: Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III