Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X025r_105_1 B UT_G_X020r_105_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 25r, nr. 103 (1327 okt. 10-1328 mei 16).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 20r, nr. 104 (103) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gijsbrechta van Cats.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 431, naar B, ad 1327 juli 21.

De datering van deze oorkonde geeft het probleem dat graaf Willem III blijkens zijn itinerarium op 27 juli 1327 in Dordrecht verbleef, waar hij toen een hele reeks oorkonden uitvaardigde (zie van Mieris, ChHZ II, p. 435-437, alle met de dagtekening 'maandag na sint Jacobsdag'). De week ervoor was hij wél in Den Haag. Mogelijk is er in de onderstaande datering dus een fout geslopen, waarbij de meest voor de hand liggende vergissing zou zijn dat het woord 'na' gelezen dient te worden als 'voor'. Het is niet duidelijk hoe Van Mieris in zijn editie tot 21 juli kwam.

Vgl. nr. UT 107, waar de betreffende lenen staan gespecificeerd, alsmede de kopnoot van nr. UT 104.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi d Ghisebrecht van Cats alsulc leen als sijn ouders ende hi plaghen tehoudene van heren Otten, here van Kuyc, dat wi an ons jeghens hem ghecoft ende ghelost hebben, hem verleent hebben ende verleenen van ons te houden in al den rechte dat hijt helt van den here van Kuyc voirs.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sinte Marien Magdalenen dach int jaer ons Heren M CCC XXVII.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Iohanneme de Pollanen, Willaemf camerlinc, Mathijsg, Enghebrechth, et alios.

a
Gijsbr. B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; Heyn. B.
d
hier en in de volgende regel om een scheur in het perkament heen geschreven B.
e
Io AB.
f
Will. AB.
g
de t lijkt eerder een c, en ij verbeterd uit ie A.
h
Enghebr. A; Engh. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht van Kats