Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X026r_113_1 B UT_G_X021r_113_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 26r, nr. 111 (primaire registratie).
Opschrift:

Hughe van Loenre sloet.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 21r, nr. 111 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Huge van Loenresloit.

In de marge een kruis.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeellandd ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf dat wi Hughen van Loenresloet verliet hebben ende verlien sine woninghe die gheleghen is totg Lonen, die gheheten is ten Velde, med twintich morghen lands, item twaelf morghen lands die gheleghen sien tote Jutfaes in die Batouwe, item twaelf morghen lands die gheleghen zijn int neder ende van Jutfaes, van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende sine nacomelinghenh te houdene te leene, dat an ons niet besterven en mach binnen achtersusterkind van des suaerds syde.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Herlem des satersdaghes nae Aschensieni daghe int jaer ons Heren M° CCC° XXVIII°.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemj camerlinc.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heyn. B.
c
Holl. A.
d
Zeell. A.
e
etc. i.p.v. van Holland ... vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
to B.
h
hem ende sine nacomelinghen ontbr. B.
i
Aschens. AB.
j
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo van Loenersloot