Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X028v_125_1 B UT_G_X023r_125_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 28v, nr. 123 (primaire registratie).
Opschrift:

Idem.a

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 23r, nr. 124 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem.b

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 487-488.

Vgl. het voorafgaande nr. UT 124; zie ook aldaar de kopnoot m.b.t. de lokalisering in die Linghen.

c Allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesen, ic Otte here van Asperend, ridder, saluyd ende kennesse der wareyt. Ic make cond ende kenlic allen luden dat ic minen lieven ende ghetrouwen here, heren Willamee grave van Heynnegouwenf etc., in siere hand ende op ghedraghen hebbeg ende op draghe te vryen eyghen mijn steenhuys dat in die Linghenh steet an die oisterside van Aspren, dat men heet Linghensteyne, ende een huys dair naist gheleghen an die syde van Eckoye met dier hofstede dairt op staet ende met vijf morghen lands vterdijcsi dair an gheleghen, die ic cochte jeghens den here van Arkele; welke husinghe ende land voirghenoemd onse lieve here die grave voirs. mi verliet hevet ende verleent van hem ende van sinen nacomelinghen graven van Hollandj mi ende minen nachomelinghen heren toit Aspre te houden toit enen rechten erfleenek, in allen dien rechtel ende in alle die manieren als ic die heerscippe van Hasprenm ende die poirte toit Aspren van hem houde.

In oirkonde desen brief bezeghelt met minen zeghel. Ende omme die meere vastnessen ende sekerheyd zo hebbe ic ghebeden ende bidde minen lieven broeder heren Arnoudo van Hockelemp, here Janne van Hockelemq sinen sone, minen neve, ende heren Otten van Asperenr, minens sone, dat si alle drie desen brief met mi bezeghelen willen. Ende wi Arnoudt van Hocklemu, Jan van Hocklemv sijn sone ende Otte van Hasperenw, ridders, maken cond allen luden dat wi omme beden willen here Otten here van Hasperex hebben alle drie desen brief bezeghelt met hem in kennessen der waerheyd. Ghegheven int jaer ons Heren dusent drie hondert neghen ende twintich op sente Matheus avond.

 

y Ista littera est sub Enghelbartoz.

a
nl. Asperen en Lingestein, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 124 A.
b
nl. de heer van Asperen, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 124 B.
c
vóór de initiaal in de marge een aanvangsteken A.
d
Asp'en AB.
e
Will. AB.
f
Heynn. A; Heyn. B.
g
hebben, de n geëxpungeerd A.
h
Linghē AB.
i
c gecorrigeerd A.
j
Holl. AB.
k
erf leene A.
l
een afkortingsstreep boven de laatste e blijkbaar doorgehaald A.
m
Hasp'en B.
n
veostnesse A; dit woord en het volgende ende ontbr. B.
o
Arn. AB.
p
Hoekelem B.
q
Hoekelem B.
r
Asp'en AB.
s
vóór de m een verticale haal, mogelijk de aanzet van een s, geradeerd A.
t
Arn. AB.
u
Hoeklem B.
v
Hoeklem B.
w
Hasp'en AB.
x
Hasp'en A; Asperen B.
y
het volgende door andere hand A; hier een scheidingsteken B.
z
Enghelb. B.
Oorkonder: heer Otto heer van Asperen, ridder
Destinataris: graaf Willem III