Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X028v_126_1 B UT_G_X023r_126_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 28v, nr. 124 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 23r, nr. 125 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gijsbrechta van Nyenroeden.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 181.

Vgl. nrs. UT 129 en 132.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. Want wic voirmaelsd mit onsen brieven beloeft hadden Ghisebrechte van Niewenroedenf sinen scade te ghelden of teg doen ghelden die hi ons ghegroet hadde toit twien dusent ponde suarter Tornoyseh, die hi te scaden nami doir ons heren willen ons oems des biscop van Utrechtj ende doir onsen willen, wilken brief hi ons weder op ghelevert heeft, dair wi hem voirmaels vijf hondert pond Tornoyse of betailt hebben; ende hi hevets ons verdraghen bi sijns selves goeddenken drie hondert pond Tornoyse, dus bliven wi hem sculdich twaelf hondert pond Tornoyse. Ende ombieden Enghebrechtk onsen rentemeester van Noirthollandl dat hi Splinter van Niewenroedenm gheve alsulc ghelt als ons nu tafter staet van Wouters kindern goede van Mindeno, ende dat hi dair of neme Splinters brieve van quitantien, ende dat hi Splinter jaerlix gheve hondert ende dertich pond Hollandsp diemen ons jaerlix van der kinder goede sculdich es, ter tijd toe dat wi hem sinen XIIC lb. Tornoyse te vollen betailt hebben; ende van elken payement neme brieve van quitantien tyeghen ons mede te rekenen.

Ghegheven tot Valenchijnq op sente Lucas dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

a
Gijsbr. B.
b
Will. AB.
c
ontbr. B.
d
woirmaels B.
e
Ghisebr. A; Gheseb't B.
f
i gecorrigeerd A; Nyewenroeden B.
g
ofte B.
h
Tor. A; Tor' B; deze afkortingen worden hierna niet meer aangegeven.
i
mam, de eind-m verbeterd uit n A.
j
Utr. AB.
k
Enghebr. AB.
l
Noirtholl. AB.
m
Niewenroden B.
n
kinner B.
o
Munden B.
p
Holl. AB.
q
Valench. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Splinter van Nijenrode