Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X028v_127_1 B UT_G_X023r_127_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 28v, nr. 125 (primaire registratie).
Opschrift:

Thuys den Oudena Geyne.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 23r, nr. 126 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Heyman Smyen zoon vanden Ouden Geyn.

Links en rechts in de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 490.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc.d dat wi verliet hebben ende verlien Heynrice Snoyenf sone van den Ouden Gheyne onse stienhus ten Ouden Gheyne ende onse hoeve lands dairt op ghetimmert staet mit der ghesaten, alst gheleghen es, te houden van ons ende van onsen nacomelinghen tene onversterveliken liene, in manieren dat dit huys voirscreven altoes wesen sal onse open huys ende ledich so waneer wijs vermanen jof dat wijs te doene hebben.

In oirkonde etc. Ghegheven in de Haghe des anders daghes na sente Thomaes dach int jaer ons Heren M° CCC° XXIX°.

a
Oud. A.
b
Will. B.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
maken cond etc. ontbr. A.
e
Heynr. A; Heym. B.
f
Smyen A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik Snoyenz. van de Oude Gein