Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X029r_129_1 B UT_G_X023v_129_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 29r, nr. 127 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 23v, nr. 128 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Splinter van Nyenroeden.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast; zie de Inleiding. Hoewel gebruik van een winterstijl niet is uit te sluiten, waarbij de oorkonde op 12 maart 1329 zou zijn uitgevaardigd, wijst de datering van de in het register omringende oorkonden nrs. UT 127 en 130, d.d. 1329 dec. 22 resp. 1330 april 13, erop dat deze tekst in maart 1330 is te plaatsen.

Vgl. nrs. UT 126 en 132.

Allen den ghenen a etc. make ic cond Splinter van Niewenrodeb dat ic belovet hebbe ende belove minen here den grave van Heynnegouwenc ende van Hollandd dat ic van den VIICe lb. Tornoysef die mi mijn here voirs. sculdich es, mijng huys te Niewenrodeh verbeteren zal mit timmeringhe in goeder oirbair te IIIICi lb. Tornoysej toe.

In orkonde k ghegheven op sente Gregorisl dach int jaer ons Heren M CCC° XXIX°.

a
hier die B.
b
Nyewenrode, gevolgd door een geradeerde n B.
c
Heynn. A; Heyn. B.
d
Holl. AB.
e
superscripte a i.p.v. C B.
f
Tor. A; Tor' B.
g
gecorrigeerd A.
h
Nyewenrode B.
i
superscripte C onduidelijk A; superscripte a B.
j
Tor. A; Tor' B.
k
hier etc. B.
l
Gregorijs B.
Oorkonder: Splinter van Nijenrode
Destinataris: graaf Willem III