Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X029v_133_1 B UT_G_X024r_133_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 29v, nr. 131 (primaire registratie).
Opschrift:

Ott van Ysselstein.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 24r, nr. 132 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Otte van Yselsteyn.

In de marge een kruis. – Eronder, door de 15e-eeuwse hand die ook het opschrift schreef, naast de opsomming van de percelen: Summa LXXIX mergen myn I vierdeel.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 195.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Otte van IJsselsteyneb mit sinen vrien wille ons ghegheven hevet den eyghendoem van al dien land dat hier na bescreven staet, ende onsen boden tonser behoef dat op ghedraghen, in allen gherechten dair dat land gheleghen es alse dair slants recht es, ende egghen ende enden dair of bewijst. In den ersten vijftalf morghen lands die gheleghen sien in Wijc in heren Zueders gherechte van Abbcoudec, die Willaem van Riebekd nu bruket. Voirt van vijf viertelen lands die gheleghen sien op Marsene vene, die Snellaert ende Gherardf Culenburch nu bruken. Item van achte viertelen lands die aldair gheleghen sijn, die Willaemg Aven sone nu bruket. Item van ses morghen lands h die gheleghen sien in heren Zueders gherechte van Vyanen, die Nyclays Corti nu bruket. Item van ses morghen lands die gheleghen sien in Albrechts Handermarcs gherechte, die die selve Albrecht nu bruct. Item van vijf morghen ende twe hont lands gheleghen in Willaemsj gherechte van Vlotenk, die Scade van Welle nu bructl. Item van tien morghen lands gheleghen op Wielreveltm, die Hubrechtn van der Weteringheo nu bruket. Item van vier morghen ende I hont lands die Biernd Johans sone uten Enghe nu bructp. Item van vijf morghen ende een hond lands die Willaemq van Vloetenr nu bructs. Item van drien morghen lands gheleghen op Heynstmade, die Langhe Jacob nu bruct. Item van enre hoeven lands gheleghen in Dierix gherechte van Jutfayst, die Floris van Jutfaisu nu bruct. Item ses morghen lands gheleghen in Heyencoep in Willaemsv gherechte van der Maernew, die Ghisebrechtx Pauwe nu bruct. Item van neghen morghen lands gheleghen te Marseny intz biscops gherechte van Utrechta', die Ysebrant veren Wennekine sone nu bruket. Itemb' van enre viertel lands gheleghen opt veen int Domproist gherechte, die Aelbrechtc' Willaemsd' sone nu bruct, ende van ere viertel lands gheleghen in den selven gherechte, die Aelbaren Hughen sone nu bruct. Wilc voirnoemd land, egghen ende enden alst gheleghen es, wi den voirs. Otten van IJsselsteynee' weder gheven ende verliet hebben te houdene van ons ende van onsen nacomelinghen graven van Hollandf' toit enen rechten onversterfliken erflene, te verherewairden mit twintich groten coninx Tornoyseg' jof mit der wairde van dien ghelde. Hier over waren onse trouwe manne hair Gherardh' here van Voirne, borchgrave van Zeelandi', hair Ghisebrechtj' here van Yselsteynek', hair Zueder van Abcoudel', hair Danielm' van der Mereweden', hair Willaemo' van Duvoirdep', hair Diericq' Bokel, ridderen, Arnoudr' van den Dorp, Inghebrechts' van Voirscoten, Jan van der Boechorst ende Wouter Gherardt', knapen.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechtu' des woensdaghes in die Pascyweke int jaer ons Heren M CCC ende dortich.

a
Will. AB.
b
Yselst. B.
c
de verdubbeling van de b tussengeschreven A; Abcoude B.
d
de tweede e uit de aanzet van een opgaande letter A; Riebeke B.
e
s gecorrigeerd A; Marchen B.
f
Gher. AB.
g
Will. B.
h
hier lands herhaald A.
i
Toit B.
j
Will. AB.
k
Vloeten B.
l
bruken B.
m
velt op rasuur A.
n
Hubr. AB.
o
Wet'inghe AB.
p
brucht, de t door andere hand toegevoegd (dit hierna veelvuldig zo; niet meer aangegeven) B.
q
Will. B.
r
Vloten B.
s
burcht, de t door andere hand toegevoegd B.
t
Jutfaes B.
u
Jutfaes B.
v
Will. B.
w
de eerste e bovengeschreven B.
x
Ghisebr. AB.
y
Marchē B.
z
in B.
a'
Utr. AB.
b'
hiervóór in de marge twee horizontale streepjes B.
c'
Aelbr. AB.
d'
Will. AB.
e'
Yselst. B.
f'
Holl. AB.
g'
Tor. A; Tor' B.
h'
Gher. AB.
i'
Zeel. AB.
j'
Ghisebr. AB.
k'
Yselst. B.
l'
Abecoude, de eerste e mogelijk geëxpungeerd B.
m'
Danel B.
n'
M'ewede A.
o'
Will. B.
p'
Duvenvoirde B.
q'
Dier. A; Did'ic B.
r'
Arn. A; Arnd B.
s'
Inghebr. A; Enghebr. B.
t'
Gher. AB.
u'
Tordr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Otto van IJsselstein