Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X031v_138_1 B UT_G_X025r_138_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 31v, nr. 136 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 25r, nr. 136 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idema cum comite.

In de marge een diagonale streep.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 513. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 385, nr. 997.

Vgl. nrs. UT 136 en 142.

Wi Janb bi der ghenaden gods biscop tUtrechtc ende wi Willaemd grave etc. maken cond etc. dat wi bevolen hebben ende bevelen mit desen brieve Wouter Gheride Symons f.e, onsen knape, dat marscalcambochtf van den Stichte van Utrechtg op dissijt der Isel te bedriven ende te verwaren toit onser eren ende toit des biscops ende des Ghestichts oirbair, ende willen dat hi sine pandeh sende over al int Ghestichte in alle dien steden dair die biscop Ghye sine pande te sendei plach ter tijd toe dat sijt toghen wair bi dats niet wesen en sal, behouden ons graven onse palen ende onse lande van Aemstel ende van Worden ende anders onser heerlichede dair wise legghen hebben ende onser brieve die wi ghegheven hebben. Ende wair dat sake dat Wouter hier in enighen stoet hadde jof datten yemant wederstonde, alse verre als hijt doitj bi ons of bi onsen Rade van Hollandk, so ombieden wi u heren Janne van Polanen onsen bailiu van Rijnland ende van Voerdenl ende anders al onsen bailiuwen van onsen lande van Hollandm, van Kennemairland, van Vriesland ende van Aemstelreland dat ghi Wouter Gheridn also te hulpe comet als ghijs van hem vermaent wort, dat hi onse ere ende tGhestich oirbair verwaren moghe; ende wair yemant diene hier in wederstonde, dat houden wi ane sinen live ende sinen goede. Ende hier of sal hi ons gode rekeningheo doen of den ghenenp dien wijt bevelen sullen; dit sal gheduren tonsen wedersegghen.

In orkonde etc. q Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na Paischen int jaer ons Heren M CCC een ende dortich.

a
nl. de bisschop van Utrecht, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 136 B.
b
Johan B.
c
tUtr. AB.
d
Will. AB.
e
zone B.
f
marscaleamb. B.
g
Utr. AB.
h
e bovengeschreven AB.
i
zendene, door andere hand verbeterd uit settene B.
j
doet B.
k
Holl. AB.
l
Woirden B.
m
Holl. AB.
n
Gher. B.
o
goderekeninghe, de r verbeterd uit d A.
p
de eerste n gecorrigeerd B.
q
het volgende geschreven in lichtere inkt en met bredere penpunt A.
Oorkonder: Jan III (van Diest) bisschop van Utrecht en graaf Willem III
Destinataris: Wouter Gerard Simonsz., knaap, maarschalk van het Sticht Utrecht aan deze zijde van de IJssel