Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X032v_141_1 B UT_G_X025v_141_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 32v, nr. 139 (primaire registratie).
Opschrift:

Heynric van Rijn draecht op den voorburch van sijnen huse.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 25v, nr. 139 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Henrica vanden Rijn.

In de marge een kruis.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. Want Heynricc van den Rine sijn huys van ons te lene houd ende sijn voirburch niet, ende hi sijn voerburch nu onsd op draghen wil ende te lene ontfaen, so hebben wi hem ghegheven in beteringhen van sinen lene IIC lb. Tornoysee; ende ombieden ju Enghebrechtf onsen rentemester van Noirthollandg dat hi Heynrike voirs. dese IIC lb. Tornoyseh voerscreven betaildi van onsen weghen te Kersavondej naist comende, ende van also vele sullen wi ju quiten mit desen brieve etc.

Ghegheven te Machlenk des vridaghes voir meye int jaer ons Heren M CCC XXXI°.

a
Henr. B.
b
Will. AB.
c
Heynr. A.
d
boven de regel toegevoegd A.
e
Tor. A; Tor' B.
f
Enghebr. A.
g
Noirtholl. AB.
h
Tor. A; Tor' B.
i
betaile B.
j
24 december.
k
Machlē, verbeterd uit meye A; Machelē B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van den Rijn