Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X033v_145_1 B UT_G_X026r_145_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 33v, nr. 143 (1331 apr. 3-1332 apr. 15, naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 26r, nr. 143 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Utrecht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 189, naar een 'MS. uit de Archiven van de Stad van Utrecht'.

Dit is de eerste van een reeks oude oorkonden betreffende Utrechtse zaken, nrs. UT 145-151, die in A werd ingeschreven tussen de registraties van nrs. UT 142 en 153, d.d. 1331 april 3 resp. 1332 april 15. – De in onderstaande tekst genoemde bevestiging door bisschop Gwijde van de oorkonde van rooms-koning Willem volgt in het register onder nr. UT 146.

De editie in ChHZ is op basis van een andere bron; enkele variante lezingen daaruit zijn in de noten aangegeven.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. ombieden ju heren Gherardc van Emskerke, onsen bailiu van Aemstelreland, ende heren Jacob van Mordrechtd, onsen bailiu van Woerdene, jof zo wie dief onse bailiuwe van Aemstelrelandg ende van den lande van Woerdenh wesen sullen, dat si onsen goeden vrienden den borghers van Utrechti houtj in alsulken rechte als si hadden ende hebben bescrevenk van den coninc Willaeml onsen vordre, ende die hemm hiltn onse lieve here ende oem was biscop Ghy van Utrechto, dair God die ziele of hebben moet.

Ghegheven te Hairlem op sente Victoirsp dach int jaer ons Heren M CCC° ende seventiene.

a
Will. AB.
b
Heynn. A; Heyn. B.
c
Gher. AB.
d
Mordr. A; Moerd't B.
e
Woirden B.
f
boven de regel toegevoegd A; ontbr. ChHZ.
g
Aemstelrel. AB.
h
Woirden B.
i
Utr. AB.
j
houden ChHZ.
k
boven de regel toegevoegd B.
l
Will. AB.
m
aldus ChHZ; volgorde hem die AB.
n
i onduidelijk A; halt B.
o
Utr. AB.
p
Victors B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: burgers van Utrecht