Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X015r_152_1 B UT_G_X027v_152_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 15r, nr. 150 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 27v, nr. 149 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Gijsebrechta van Sterkenburch.

In de contemporaine nummering is deze tekst overgeslagen; het volgnummer CXLIX is door een latere hand. – Eronder een kruis.

Deze ongedateerde notitie volgt op reeks oude oorkonden betreffende Utrechtse zaken, nrs. UT 145-151, die in A werd ingeschreven tussen de registraties van nrs. UT 142 en 153, d.d. 1331 april 3 resp. 1332 april 15. Ook deze notitie zal derhalve in die periode zijn geregistreerd en dateert mogelijk ook uit die tijd, hoewel een ontstaan op een eerder tijdstip niet uit te sluiten valt.

Here, dit es tgoed dat Ghisebrechtb van Sterckenburchc van ju houd.

In den ersten hout hi van ju halfd tambocht van Berkel, also groet ende also cleyne alst sijn ouders van ju ghehouden hebben.

Vort tland dat sijn ouders van den here van Kuke helden, dat gheleghen is voir ander halve hoeve, sonder alrande archeyd, ende dat e voer des Biscops Horst.

a
Gijsebr. B.
b
Ghisebr. AB.
c
Starkemburch, gecorrigeerd B.
d
l klein bovengeschreven B.
e
hier beghē is, doorgestreept A; hier gheleghen is B.