Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X015v_153_1 B UT_G_X027v_153_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 15v, nr. 151 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 27v, nr. 149[bis] (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Die here van Yselsteyn.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

[W]ia Willemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen ludend dat hair Ghijsbrechte [her]e van IJsselsteynef van den lande dat hi van ons te leene houd, legghende int gherechte van Vrieswijc, bi onsen goeddencken vercoft heeft dien van Vrieswijc een morghen lands toit eenen waterganghe, streckende van Jacobs lande van Lochorst tote in die IJsseleg, alsoe als die waterganc eyschet ende alsoe alsen die here van IJsselsteyne vercoft heeft; ende gheven den here van IJsselsteyne voirs. macht van onsen weghen dien van Vrieswijc van der morghen lands voirscreven mid desen brieve eenen vryen eyghendom te gheven.

Ghegheven in Middelburch oph den Scortel woensdach int jair ons Heren M CCC een ende dortich.

a
ten gevolge van muizenvraat is hier en aan het begin van de volgende regel enige tekst weggevallen A; het ontbrekende is tussen rechte haken aangevuld naar B.
b
Will. B.
c
Heynn. AB.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Ghisebrecht B.
f
Yselsteyne B; aldaar hierna steeds deze variant.
g
IJsele B.
h
op rasuur A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gijsbrecht heer van IJsselstein