Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X016r_157_1 B UT_G_X028r_157_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 16r, nr. 155 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 28r, nr. 153 (na 1336 sept. 8-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Idem de eodem.a

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 527, ad 1332 april 13.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. UT 161, een latere heruitvaardiging met enkele wijzigingen, alsmede nrs. UT 156, 160 en 165.

Wi Willemb gravec van Heynnegouwend etc. maken cond etc. dat wi onse huys ten Goye mit den voirburghe ende mit der hofsteden ten uteren cante toe van der uterster cinghele, dat ons Ghijsbrechte uyt den Goye toit eenen eyghen ghegheven heeft, Ghisebrechtef voirs. ende sinen erfnamen g van ons ende van onsen erfnamen mit den gherechten ten Goye alsoe als hise nu besit, ende te Houtenh, te houden toit eenen rechten erfliene, in al der vryheden, van hoeghen ende van laghen gherechten, als wise jeghens i den here van Cuyc coften. Hier over waren onse trouwe manne hair Hugheman van Zevenberghen, hair Willemj van Duvenvoirde, ridderen, Jan van Zassenemk onse baliu van Zuythollandl, Gillijsm Boudijns sone onse baliu van Middelburchn, Willemo Jans sone onse baliu van Zierixzeep ende Jan sheren Gillijsq sone onse rentemeister van Zuythollandr.

In orkonde etc. Ghegheven toit Dordrechts des manendaghes na Palmen int jair XXXII°.

a
nl. Gijsbrecht uten Goye, betreffende zijn huis, zoals in het voorafgaande nr. UT 156 B.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
Ghijsbr. A; Ghisebr. B.
f
Ghisebr. AB.
g
hier lijkt iets te ontbreken als weder verleent hebben AB.
h
huten A; huren B; vgl. nr. UT 161.
i
hier den here, doorgestreept A.
j
Will. AB.
k
Zassenē A.
l
Zuytholl. A; Zuutholl. B.
m
Gill. A.
n
Middelb. A.
o
Will. AB.
p
Zier. A.
q
Gill. A.
r
Zuytholl. AB.
s
Dordr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht uten Goye