Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X016r_158_1 B UT_G_X028r_158_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 16r, nr. 156 (primaire registratie).
Opschrift:

Pieter van Lingestein.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 28r, nr. 154 (na 1336 sept. 8-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Pieter des heren zone van Asperena die men heit van Lingesteyn.

In de marge een kruis.

Vgl. het volgende nr. UT 159.

b Wi Willemc graved van Heynnegouwene, van Hollandf etc. maken cond etc. dat Peterg van Linghensteyneh, sone heren Otten sheren van Asperen die hi bi Eszen heeft, quam voir ons ende voir onse manne, vrilic ons opdroech om ghunstei ende omj voirdernijs achte marghen lands gheleghen in den gherechte van Deille in die Nederste mate, tuschen Willemk van Tule ende die ghemeene steghel, wilcm land voirnoemd wi desen voirnoemden Pieter weder verliet hebben ende verlien met desen openen brieve van ons ende van onsen nacomelinghen graven van Hollandn te houden ten rechten erfliene ten Zuytfenschen rechte ende niet te versterven, ende te verhergheweden soe wanneer dat ghevelto mit eenen ponde goids ghelts, eenen coninx Tornoyschenp voir twelf penninghe gherekent jof payment dat dair jeghens goet is; ende wair dat sake dat Pieter voirnoemd storve sonder wittelijc gheboirt, soe soude dit voirnoemde land comen op sinen outsten broeder van der selverq gheboirt, ende altoes te bliven ende terven op watr gheboirt, est sone est dochter, die die here van Asperens bi Eszen heeft of hier namaelst crighen mochte. Hier waren onse manne die here van Voirne, burchgrave van Zeelandu, hair Willaemv van Duvenvoirde, here van Oysterhoutw, ende hair Jan van Polanen, ridders, dair dese voirwairden ghescieden ende over een ghedraghen wordenx.

Ende omme dat dit te vaster ende te seker si, soe hebben wi desen brief beseghelt mit onsen seghele. Ghegheven int jair ons Heren M CCCC drie ende dortich op den Paisch avond.

a
Asp'en B.
b
vóór de initiaal in de marge een aanvangsteken A.
c
Will. AB.
d
..grave B.
e
Heynn. A.
f
Holl. A; van Heynnegouwen van Holland ontbr. B.
g
Pieter B.
h
de tweede n gecorrigeerd A.
i
omghunste A; omme gheionste, de letters ion onduidelijk vanwege een correctie B.
j
ōm A.
k
Will. B.
l
op rasuur A.
m
i onzeker vanwege een correctie A.
n
Holl. B.
o
ghevale B.
p
Torn. B.
q
er gecorrigeerd A.
r
w onduidelijk gecorrigeerd uit d B.
s
Asp'en AB.
t
e onzeker (gecorrigeerd uit i?) A; voirmaels B.
u
Zeel. A; Zeell. B.
v
Will. AB.
w
Oyst'hout A; Oesterhoud B.
x
op rasuur A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter van Lingestein, zoon van heer Otto heer van Asperen en Eza