Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X017r_163_1 B UT_G_X028v_163_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 17r, nr. 161 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 28v, nr. 159 (na 1336 sept. 8, wrs. vóór ca. 1340, naar B).
Opschrift:

Hase Willem Pelgrims zoons wijf.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 214.

Wi Willema graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat Pelegrijmd Willemse sone ute Loipwijcf mit onser hand ghemaect heeft Hasen Willemsg, sijns soens wijf, toit hoirre lijftocht XV lb. Tornoyseh sjairsi op XV morghen lands legghende int over gerechte van Loepwijcj, binnen desen marken: Boekels land van den Vliete op die oyst zide ende Jan Pelegrijms soens land, dat Gheritsk kinder was over Rijn, op die west zide; in wilker lijftoch wi gheloven te houden Hasen voirs.l als wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande. Hier over waren onse manne hair Daniel van der Merewedem ende hair Willemn van Duvenvoirde, ridderen, ende Tyelmano die Meulnairp, knape.

In orkonde etc. Ghegheven toitq Dordrechtr des woensdaghes na meyedach int jair ons Heren M drie hondert drie ende dortich.

a
Will. AB.
b
..grave B.
c
Heynn., de y gecorrigeerd A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
Pelegrim B.
e
Will's AB.
f
Loepwijc B.
g
Will's AB.
h
Tor. A; Torn. B.
i
XV lb. Tornoyse sjairs toit hoirre lijftocht, de juiste volgorde aangegeven d.m.v. verwijstekens A.
j
Loipwijc B.
k
Gherijts B.
l
boven de regel toegevoegd A.
m
M'ewede B.
n
Will. B.
o
Tielman B.
p
Moelnaer B.
q
gecorrigeerd A.
r
Dordr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pelgrim Willemsz. uit Lopik en Haze Willems, echtgenote van zijn zoon