Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X035v_168_1 UT_K_X036r_168_2 B UT_G_X030r_168_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 35v-36r, nr. 166 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 30r, nr. 164 (na 1336 sept. 8, wrs. vóór ca. 1340, naar B).
Opschrift:

Absolucio certarum personarum.

In de marge, door Filips van Leiden: Nota formam absolutionis bonam.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 558. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 424, nr. 1113.

Vgl. het voorafgaande nr. UT 167.

Universis presentia visurisa vel audituris, Iohannes Dei gratia episcopus Traiectensisb salutem in Domino sinceram. Cum occasione violentiarum et predarum, in locis iuxta Maerene, in Ghenoc et in Marsenbroec ut dicebatur comissarum, per statuta provincialia contra strennuos viros dominos Iohannem de Pollanend, Suederum de Vianene, Willemumf de Duvenvoerdeg, Harberum de Riede, milites, Willemnumh de Outshoernei, Fredericum de Sterre, Heynricumj dictum Spaeyaertk, Geraduml dictum Pape, Stephanum dictum vander Vaert, m Thidemannumn dictum Batemboerco, Iohannem dictum Vriese, Veernenp de Vyanen, Willemnumq van der Mere, Ghiselbartum dictum Backerr, Willemnums t Monke, Theodericumu dictum Marseman, Theodericum  de Outshoerenv, Florentium van der Bronchoerstw, Arnoudx de Honthoersty, Iohannem de Papendrechtz, Sproenc van der Etwaera', Scade Belieb', Theodericum dictum Spaerneman, Theodericum dec' Zeyst dictumd' Dullaerd, Iohannem van der Wateringhen, Cristianum Dibbare, Pontianum de Lakervelte', Suederum de Lakerveltf', Al. dictum Stamer, Hubartumg' Sluteri, Stephanum eius fratrem, iuvenemh' Coerf et Iohannemi' de Foriest, famulos, armigeros nostre Traiectensisj' dyocesis, eorumque complices et fautores processissemusk' ad excommunicationis sentenciam, necnon ad interdictum ecclesiasticum inponenduml' seu denunciandum sive cessationem a divinism' in locis ubi dicti domini Iohannes, Suederusn', Willemmuso' et Harberus milites, famuli et armigeri prelibati, eorum in lite consortes, complices et fautores pervenissent vel preda predicta deducta fuissetp', prout plenius in nostrisq' litteris super hoc confectis continetur; nos ex causis certis, rationabilibus et legitimis ac spiritualiterr' ob pacem et tranquillitatems' nostre ecclesie et nostre dyocesis necnon nostrorum subditorum omnium, dictum processum totum et quidquid est vel fuerit ex eo vel ob id subsecutum meliori modo quo possimus cassamus et irritamus, cassum, irritum et nullum pronunciamus, dictos dominos Iohannem, Suederumt', Willemnumu', Harberum milites, famulos, armigeros prelibatos, suos in lite consortes, complices et fautores a sentencia excommunicationis, si et in quantum in eam incurrerintv', absolventes. Et quia presbiteri et clerici per territoria seu districtum domini comitis Hainoniew', Hollandiex', Zeelandiey' ac domini Friesiez', ac alias per nostram dyocesem constituti seu commorantesa'', appellationem dictorum militum et armigerorum predictorum et suorum in lite consortum contra dictos nostros processusb'' emisse, adherendo in locis prenotatis non in contemptumc'' clavium ecclesie ut asserunt, sed de dicta appellatione et de eius causis confisi divina celebrarunt, nos ex hoc maculam irregularitatis eos incurrissed'' non reputantes nec pro irregularibuse'' habentes, ipsis libere et sponte promittimus pro nobis, f'' nostris successoribus et ecclesia nostra ac omnibus quibus pro parte nostra potest seu poterit interesse, quod occasioneg'' prefata ipsos seu alios eorum causa vel occasioneh'' non molestabimus, inquietabimusi'', accusabimus, denunciabimus seu alio quovis modo procedemus seu procedi faciemus sive permittemus per nos vel alios mandato seu nomine nostro, directe vel indirectej'', clam vel palam, nunc sive in futurum.

Et ut ea omnia et singula roborem habeant, firmitatem et testimonium veritatisk'', sano usi consiliol'' deliberatione prehabita matura, presentes litteras sigillo nostro maiori duximus sigillandas. Datum anno Domini millesimo tresentesimom'' tricesimo n'' quarto, feria tertia post octavam Epyphanieo'' Eiusdem.

 

p'' Istam litteram posuit Gerardusq'' sub Enghelbertor''.

a
hier en in de volgende regels (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament A.
b
Traiectesis A.
c
Gheyne B.
d
Polanen B.
e
Vyanen B.
f
de laatste letter onduidelijk verbeterd uit s A; Willelmum B.
g
Duvenvoirde B.
h
Willemnū, hierna steeds zo geschreven A; Wilhelmum B.
i
Outshoirne B.
j
Henricum B.
k
Spaeiaert B.
l
Gher'dum B.
m
hier Ghiselbartum dictum Back', doorgestreept A.
n
Thide-|demannum A.
o
Batenburch B.
p
Veernē AB.
q
Willelmum B.
r
Back' A.
s
Willelmum B.
t
hier een onduidelijke letter (h?) A; ontbr. B.
u
Theod'icum, hierna steeds deze afkorting B.
v
s door andere hand tussengeschreven A.
w
of Brouckhoerst A; mogel. te lezen als Bouchoerst.
x
Ar, door andere hand boven de regel toegevoegd A.
y
Arnoud de Honthoerst ontbr. B.
z
Papendr. AB.
a'
Etwair B.
b'
Bolie B.
c'
dictum B.
d'
ontbr. B.
e'
de eerste letter onduidelijk, evenals de r A.
f'
r door andere hand bovengeschreven A.
g'
Hubertum B.
h'
iuvenen A.
i'
Iohannen A.
j'
Traiecten. AB.
k'
de derde s door andere hand tussengeschreven A.
l'
in ponendum A.
m'
de laatste i door andere hand tussengeschreven A.
n'
Zuederus B.
o'
in mm een stok teveel A; Will's B.
p'
fuissēt, de onduidelijke afkortingsstreep door andere hand toegevoegd A.
q'
innostris, gecorrigeerd, en de woorden gescheiden d.m.v. twee verticale streepjes A.
r'
u gecorrigeerd A; specialiter, wel een terechte emendatie B.
s'
transquillitatem AB.
t'
Zuederum B.
u'
Will'm B.
v'
in curreint' A; in currerint, met correcties in de uitgang B.
w'
Hainon. A; Hann. B.
x'
Holland. A; Holl. B.
y'
Zel. B.
z'
Frisie B.
a''
door andere hand verbeterd uit comorentes A.
b''
boven de regel toegevoegd B.
c''
comtemptum A.
d''
in currisse A.
e''
proirregularibus A.
f''
hier en hierna om een gerepareerde scheur in het perkament heen geschreven B.
g''
occas'iōe, de letters oe gecorrigeerd, en de afkortingsstreep door andere hand A.
h''
occas'ice A.
i''
in quietabimus, de woorden verbonden d.m.v. een horizontaal streepje A.
j''
in directe A.
k''
veritatus A.
l''
cosilio A.
m''
trecentesimo B.
n''
hier trices'io herhaald, doorgestreept A.
o''
Eph'iē, de h gecorrigeerd A.
p''
het volgende door andere hand A; in kleiner schrift en in de marge voorafgegaan door B.
q''
Ger'dus AB.
r''
Enghelb'to AB.
Oorkonder: bisschop Jan III van Utrecht
Destinataris: een aantal met name genoemde geëxcomminiceerde ridders en knapen