Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X001r_002_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 1r, nr. 1 (1337 okt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Jan Zoeten Michiels zone.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 248.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb etc. maken cond allen luden dat wi omme bede onser liever nichten der vrouwen van Valkenburch vergheven hebben Jan Zoetenc Michyels soens sone uyt Berselen sine broke die hi tot deser tijd toe mesdaen hevet, ende gheven hem onse land weder also verre als hi den vyande ghenoich ghedaen hevet.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchd op sinte Matheus avonde int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Danieleme de Marwede et dominum Florentiumf de Haemstedeg; G.A.

a
Heynn. B.
b
Holl. B.
c
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
Middelb. B.
e
Da. B.
f
Flor. B.
g
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan zoon van Zoete Michielsz. van Borsele