Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X001r_004_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 1r, nr. 4 (1337 okt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Peterkijna bij denb Zoeten goede.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 248.

Vgl. nr. WI 80; zie ook het volgende nr. WI 5.

Wi Willaemc ..grave van Heynnegouwend etc. maken cond allen luden dat wi voir ons ende voir one nacomelinghe gheven Pieterkijne bi den Zoeten gode, die ons liefs heren ende vaders coc plach te wesen ende die hem onse lieve here ende vader vors. omme sijns diensts willen ghegheven hadde bi sinen opene brieve, dien hi op leverde ende ghescoirt es, X lb. Tornoysef tsyaers, den groten over sestien pennighe gherekent, toit sinen live also langhe als hi levet, ende bewisen hem g die jairlixe intenemen toit elken Bamisseh ane onsen rentemeyster van Bewesterscelt in Zeelland; ende ombieden onsen rentemeyster voirscreven die nu es jofte namaels wesen sal dat hi Pieterkijni voirs. jairlix betale dese X lb. Tornoysej ten termine voirscreven, ende dair of neme enen brief vank quitancien, ende dair mede sullenl wi hem alle jare quiten in siere eerster rekeninghe.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchm des dinxendaghes na sinte Matheus dach int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Rasonem de Liedekercn et Tielmannum Moelnair; G.A.  

a
Pet'kijn B.
b
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in vouwen in het perkament B.
c
Will. B.
d
Heynn. B.
e
Piet'kijn B.
f
Tor. B.
g
hier en hierna om een groot gat in het perkament heen geschreven B.
h
1 oktober.
i
Piet'kijn B.
j
Tor. B.
k
tussen brief en van een vlek (f en v gecorrigeerd?) B.
l
s gecorrigeerd B.
m
Middelb. B.
n
Liedek'c B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Pieterkijn bij den Zoeten goede, grafelijke kok