Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X001r_008_1 WI_G_X001v_008_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 1r-1v, nr. 7 (1337 okt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Marie Dallijnsa.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 248.

Wi Willaemb ..grave etc. maken cond allen luden dat wi Marienc Dallijnsd, sheren Arnouds soens dochter, ende horen kinderen omme Gode ende omme dienste die ons hoir ouders ghedaen hebben e toit onsen wedersegghen zeven mete lands in Zuderzande bi Jeerseke, dair se hoir onse rentemeyster van Bewesterscelt in delinghe van lande bewisen sal, in manieren dat si land diken ende verwaren sal van allen commer diere op comen mach van deser tijt voirwairt.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchf des saterdaghes na sinte Mauricius dach int jair XXXVII°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium; G.A.g

a
Dallijs, met een onduidelijk geplaatste afkortingsstreep B.
b
Will. B.
c
hier en hierna delen van letters verdwenen in vouwen in het perkament B.
d
Dallijs, met een onduidelijk geplaatste afkortingsstreep; de letters Da gecorrigeerd B.
e
hier ontbr. mogelijk iets als ghegheven hebben ende gheven B.
f
Middelb. B.
g
onderaan f. 1r alleen Per dominum, in donkerder inkt; bovenaan f. 1v de gehele dienstaantekening B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Maria, dochter van Dallijn heer Arnoudszoon, en haar kinderen