Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X001v_010_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 1v, nr. 9 (1337 okt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Die vrouwe van Elst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 248.

Wi Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc dat wi ghehoirt hebben alsulken eysche alse die vrouwe van der Elst eyschende was ende es heren Raessen van Cruninghen, ridder, ende here Raesse voirs. huer weder eyschede dair of, dat wi willen dat die vrouwe voirs. ghebruke vrylike alsulke duarie als here Gillijs van Cruninghen, hoir man, huer makede ende als huere brieve dair of houden; van desen daghe voirwairt sullen wise bescermen van ghewelt. Voirt hevet die vrouwe voirnoemt yed anders te spreken up heren Raessen voirs. d spreken ane mitten rechte voir ons, dair sullen wi hoir goed recht of doen hebben; ende hevet heree Raesse weder yet te spreken ane der vrouwen voir noemt, si sal hem weder te rechte staen dair si sculdich es te rechte stane.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchf des sonnendaghes na sinte Mauricius dach int jair XXXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Symonemg bastardum et dominum Nycolaumh Kervinc; G.A.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
hier lijkt de zin niet goed te lopen; mogelijk ontbreken er enkele woorden B.
e
h gecorrigeerd B.
f
Middelb. B.
g
Sy. B.
h
Ny. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de vrouwe van der Elst, echtgenote van heer Gillis van Kruiningen