Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X001v_011_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 1v, nr. 10 (1337 okt.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Middelburch.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 248.

Wi Willaema ..grave van Heynnegouwenb maken cond allen ludenc dat wi onsen lieven ende ghetrouwen porteren van Middelburchd hebben ghesuoren te houdene hare cooren, vryheden ende hare lettren, in allen manieren also verre als si se hebben van onsen oudren.

Omme dat wi hem dit vaste houden willen, zeker ende ghestade, soe hebben wi desen brief uythanghende bezeghelt met onsen zeghele der wairheyt. Dit was ghedaen in Middelburche int jair XXXVIIo des vridaghes na sinte Lambrechts dach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum presente communi consilio; Clays Stuuc.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
Middelb. B.
e
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: poorters van Middelburg