Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X001v_013_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 1v, nr. [12] (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Jan van Cassel.

Omdat de rand van het blad naast het begin van de tekst is weggescheurd, is het volgnummer verdwenen, evenals een gedeelte van de dienstaantekening.

Vgl. nr. ZE 575.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allenb luden dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Janne van Cassele, omme menighe dienste die hi onsen vorders ghedaen hevet ende ons noch doen sal, tien pond suarter Tornoysec ende een pair cledere tsyaers toit onsen wedersegghen, wilc ghelt ende cledere wi hem bewisen an onsen rentemeyster van Bewestersceltd in Zeellande. Ende ombieden onsen rentemeyster voirs. die nu es of hier namaels wesen sal dat hi Janne van Cassele die voirs. cledere van onsen weghen ende die voirs. tien pond betale, die ene helfte te meye ende die ander helfte Bamissef elcs tsyaers, sonder enich ander ghebot van ons te hebbene, ende dat hi van hem neme sinen opene brief van quitantien voir ons mede te rekenen; ende van also vele als die voirs. cledere costen sullen ende hem onse rentemeyster elcs tsyaers van den voirnoemden tien ponden betalen sal, soe sullen wi hem quiten in sine eerste rekeninghe die hi dair na doen sal.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchg op sinte Baven avonde int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

[Per dominum]h Symonemi bastardum et [dominum Nycolaum] Kervinc et [***].

a
Heynn. B.
b
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
c
Torn. B.
d
Bewest'scelt B.
e
Zeell. B.
f
1 oktober.
g
Middelb. B.
h
verdwenen delen van de dienstaantekening (zie de kopnoot) zijn voor zover mogelijk tussen rechte haken aangevuld B.
i
Sy B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan van Cassel