Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X003r_017_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 3r, nr. 16 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Pieter Symons zone uyt Wolfairts dijck.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 249.

Willaem ..grave etc. maken cond allen luden. Want onsea lieve here ende vader met sinen opene brieve oirlof ghegheven hadde Pieter Symons sone uyt Wolfairds dijc ene moele te maken in Voirtrap ende dien oirbair endeb die bate van der moele voirs. op te heffen ende te behouden tote sinen wedersegghen toe, wilken brief hi ons op ghelevert hevet ende ghescoert es, soe hebben wi Pieter voirs. omme Gode sulke gratie ghedaen ende willen dat hi dien oirbair van der voirseyder moele op heffe ende behoude toit onsen wedersegghen toe.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchc des manendaghes na sinte Baven dach int jair zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
b
Ende, de eerste letter gecorrigeerd B.
c
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Pieter Simonsz. uit Wolphaartsdijk