Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X004r_022_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 4r, nr. 21 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Westcappel ende Vlissingen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 598-599.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden. Want onse porters van Westcappelen ende onse porters van Vlissinghe vele manghelinghe onderlinghe hebben van scoude ende van twisteliken zaken, des si niet over een en draghen hoe jof wilc hoir van hem luden die zaken berechten sal, soe sien wi dair of mid onsen ghemenen Rade over een ghedraghen hoe wi willen dat si dat voirwaerts meer hantieren, behouden hem in allen anderen poirteren hoirs rechts. In den eersten willen wi dat soe wat portere van Westcappele belovet voir scepene te Vlissinghe scout jof in verboirnisse coemt jof dair siner te doet bi levenden mannen na den rechte van Vlissinghe, ende scepene van Vlissinghe kennen mit horen brieven, dair over en sal men die van Westcappelen te Vlissinghe niet houden, mar die van Vlissinghe sullent verzoeken tote Westcappelen; ende dair of sullen hem die bailiu ende scepene van Westcappelen een onvertrect recht doen ghelike of dat scepene van Westcappelen selve bezeghelt hadden. Ende des ghelike soe wat portere van Vlissinghe voir scepene van Westcappelen scout belovet hebben, dair over en salmense niet houden tote Westcappelen, mar die van Westcappelen sullen dair of hoir recht versoeken te Vlissinghe, ende die baliu ende die scepene van Vlissinghe sullen dair of mid dien brieven een onvertrect recht doen ghelike of sijt selve bezeghelt hadden. Mar quame een porter van Vlissinghe in verboirnisse tote Westcappelen, jof dede hi dair yement smerte, dair souden die van Westcappelen voren houden ter tijt toe dat hi dat ghebetert hadde jof zekerheden voren ghedaen. Voert alle smerte die ghescien sal ane beyden siden, die selmen beleyden voir die scepene van der stede dair si ghesciet, ende die sal men ghelden na den rechte van der stede dair si ghesciet. Dit sal gheduren toit onsen wedersegghen.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven in Middelburchb op sinte Denijs dach int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
Heynn. B.
b
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Westkapelle en Vlissingen