Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X004r_023_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 4r, nr. 22 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Vlissingen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 599, ad 1337 oktober 10.

In deze oorkonde wordt waarschijnlijk verwezen naar de keur die graaf Willem III op 2 april 1315 verleende aan de burgers van Vlissingen; zie nr. ZE 27.

Wi Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi alsulke hantvesten ende coeren alse onse porte van Vlissinghe van onsen lieven here ende vader, dair God die ziele of hebben moet, bezeghelt hevet mid sinen zeghele, confirmeren ende gheloven hem die ghestade te houden in alre manieren als si spreken.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchc des saterdaghes na sinte Denys dach int jair ons Heren Mo CCCo zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: poort van Vlissingen