Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X004r_024_1 WI_G_X004v_024_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 4r-4v, nr. 23 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Westcappele.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 599, ad 1337 oktober 10.

In deze oorkonde wordt waarschijnlijk verwezen naar de keur die graaf Floris IV samen met Dirk heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, in mei 1223 verleende aan de burgers van Westkapelle; zie OHZ II, p. 8-21, nr. 430.

Wi Willaem .. grave etc. begheren ende willen dat cond si allen den ghenen die nu sien of hier na comen sullen dat wi alsulken gratie, privilegien ende coeren alse die ..grave Florens onse voirvorder, wes ziele es ter goeder ghedencnisse, gaf, dede ende suoer onsen lieven ende ghetrouwen Raet ende der ghemeenre porte in Westcappele, hem gheven ende confirmeren ende willen dat si vaste ende stade bliven ende wel ghehouden worden.

Ende hebben hem in orconde ende in kennissen hier of dese lettere ghegheven bezeghelt met onsen zeghele uythanghende. Ghedaen in Middelburcha des saterdaghes na sinte Dyonijs dach int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et commune consilium.

a
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Raad en gemene poort van Westkapelle