Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X005r_027_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 5r, nr. 26 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Jan den clerck vanden Ingelschen coopman etc.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 249. – Smit, Bronnen Engeland I, p. 220, nr. 378.

Smit, t.a.p., identificeert de klerk Jan aldus: 'Bedoeld is waarschijnlijk John de Charnels, wien 1337 Augustus 26 door koning Eduard III werd opgedragen, om toe te zien op den verkoop van de koninklijke wol in de overzeesche gebieden en om de opbrengst van den verkoop te bewaren'.

Wi Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi Janne, den clerc van den stapel van den coipluden van Ingheland, ende Gilbart den clerc sinen gheselle, hoer ghesinde ende hoer goed ghenomen hebben ende nemen mid desen brieve in onse bescermte ende in onser zeker gheleide overal in onsen lande, behouden des dat si betalen dat si van rechte sculdich sien te betalen, ende en ghene zake hem doen te beteren jof te ghelden ten si hoers selfs scoud jof hors selves mesdaet; ende ombieden allen onsen bailiuwen, scouten ende rechters ende anders onsen goeden luden van onsen lande dat sise vrilike laten varen over al in onsen lande mid hare rechter scoud, ende hem helpen ende starcken dat si hor die men hem sculdich es gheinnen na den rechte van den lande. Ende wair yement die hieren jeghens up hem misdede, dat souden wi hem also suaerlike doen ontghelden dats hem een ander hoeden soude; ende alle stucken te doene sonder archlist. Dit sal gheduren toit onsen wedersegghen.

Ghegheven tote Zierixzee des woensdaghes na sinte Lucas dach int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan, klerk van de stapel van de Engelse kooplieden, en zijn gezel de klerk Gilbert