Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X005v_031_1 WI_G_X006r_031_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 5v-6r, nr. 30 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Vgl. nrs. WI 28-30, 32-34, alsmede nrs. WI 42 en 49.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat onse ghemene manne ende ghemeente van onsen lande van Nortbeveland voir ons ende voir onse manne gheloveden ende wilcoirden, omme dat si Nortbeveland bi hem selven niet winnen en mochten, dat wi met onsen ghelde Nortbeveland verschen ende droeghen souden ende dat ghelt weder anc hem verhalen, an al haren goede wairt arve, wairt tiende, ambocht, molen jof soe wat goede si hadden. Ende als wi tland voirs. hadden doen vorschen soe soude elc man sine hant slaen an sijn land ende an sinen dijc, ende dien dijc selve verwaren; ende die des niet en dede, soe souden wi mitten lande ende mitten dike onsen wille doen. Ende want in die prochye van Campen verGheyle Willaemd Heynemans soens hevet laten ligghen sestien ghemete, Pieter Heynen sone III½ ghemet ende XXI roeden, Hannekijn Poppen sone van den Hove ende Aechte Kerstiaens IIII½ ghemet XXV roeden min, Wiven Henrixe soens dochter vijf vierendel, item inf Nortambochtg van Wissenkerke Pouwels Lemmenkh Pouwels soens sone VII vierendel, Clays die Cuperei een vierendel, Dieric Zoeten sone een half ghemet ende twintich roede, Hughe Willems sone I½ vierendel, Durf Symons nichte van der Hole een half ghemet, Lize Heynen dochter van Woude hondert ende dortich roeden, Poppe Wiven soen seven vierendel ende Heyne Boye een half ghemet lands, die si hem niet bewonden en hebben noch den dijc verwairt zeder die tijd dat wi Nortbeveland hadden doen winnen ende ghevorschet was, ende onse ghelt up dat land uytgheleghet es bi vonnisse van den ghesuoren, ende dit voirscreven land van onsen weghen ghevroent es mit allen rechte; soe hebben wi al dit voirnoemde land ghegheven in vryen eyghen Pieter Pieter Hughen soens sone met alsulken laste als up desen voirs. lande staet van den ghelde dat wire voren uytgheleghet hebben jof uytligghen sullen; ende gheloven hem al dit voirs. land te waren als wi sculdich sien te doen.

In orconde etc. Ghegheven te Zierixzee des manendaghes na sinte Lucas dach int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Danielemj de Merewedek et dominum Nycolauml Kervink.m

a
nl. Noirtbevelant, zoals in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 30 B.
b
Heynn. B.
c
hier en hierna om enkele gaatjes in het perkemant heen geschreven B.
d
Will. B.
e
Henr' B.
f
gecorrigeerd B.
g
Nortamb. B.
h
Lemmēk (de stokken van mm niet eenduidig te interpreteren) B.
i
Cup'e B.
j
Da. B.
k
M'ewede B.
l
Ny. B.
m
de dienstaantekening om een genaaide scheur in het perkament heen geschreven B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Pieter zoon van Pieter Hugenz.