Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X006v_036_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 6v, nr. 35 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Airnd Gillijsa zoon.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 250.

Wi Willaemb ..grave van Heynnegouwenc etc. ombieden u Waddyn Henrixd sone, onsen rentemeyster van Beoesterscelte in Zeellandf die nu es of namaels wesen sal, dat ghi van onsen weghen uytreket ende betailt alle jare te meye Arnd Gillijs sone also langhe als hi levet, die wi hem ghegheven hebben omme Gode, vijf scellinghe grote Tornoyseg tsyaers; ende dair of neemt jairlix van hem een betoich voir ons mede te rekenen, ende met dien betoghe sullen wi u van also velen quiten in juwer eerster rekeninghe.

Ghegheven te Zierixzee des donresdaghes na sinte Lucas dach int jair XXXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et dominum Danielemh de Merewedei et dominum Nycolaumj Kervinc.

a
Gill. B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
Henr. B.
e
Beoest'scelt B.
f
Zeell. B.
g
Torn. B.
h
Da. B.
i
M'ewede B.
j
Ny. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Arnoud Gillisz.