Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X008r_047_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 8r, nr. 46 (1338 sept.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Here Raese van Cruninghen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 255, ad 1338 augustus 8.

De datering 'zaterdag op sint Laurensavond' geeft een probleem, omdat het feest van sint Laurens, 10 augustus, in 1338 op maandag viel, en sint Laurensavond, 9 augustus, dus op zondag. Het is derhalve onduidelijk of zaterdag 8 of zondag 9 augustus is bedoeld. Zie ook nr. WI 49.

Wi Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat here Raes van Cruninghe hem becroende dat here Gillijs van Cruninghe, sijn vader, hem sculdich bleef van sinen huweliken goede van neghen jaren elcs tsyaers tien pond grote, dat comt tneghentich pond grote, ende eyschede dair of Janne Jannen van Cruninghen, sinen broeder, sijn aendeel alst hem ane quam. Des si beyde bi wilcore te vonnisse quamen voir ons in Middelburchb, wilc vonnisse ghevraghet was Colijn ser Pieters soen, die hem beriet mitten mannen, dies niet overeen en droeghen, also dat dat vonnisse weder an ons quam; ende omme dattet nauweste recht tuschen hem twien niene dochte, soe bleven sijs beyde in onse segghen in vriendelicheden, op ene pene van tneghentich pond grote. Also dat onse segghen es dat Jan heren Raessen betalen sal sijn aendeel van vijftich pond groten als men dese bede innen sal, dat es te weten die ene helfte te Kersavondec ende die ander helfte binnen meye naest comende; ende hier bi segghen wise van deser zaken onderlinghe vereffent.

In orconde etc. Ghegheven te Zierixzee des saterdaghes op sinte Laurens avonde int jair ons Heren M° CCC° acht ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Wolferdumd et Bollairdum.

e S(igillavit) F. de Haemstedef.

a
Heynn. B.
b
Middelb. B.
c
24 december.
d
Wolf'dum B.
e
het volgende in de rechtermarge B.
f
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Raas van Kruiningen en zijn broer Jan Jans van Kruiningen