Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X009r_057_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 9r, nr. 56 (1339 mei-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 254.

Vgl. het volgende nr. WI 58.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi voir ons ende voir onse nacomelinghe ghegheven hebben ende gheven heren Florensc van Haemstede, onsen neve, ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden ten rechten liene alle die ambochten die onsen lieven here ende vader, dair God die ziele of hebben moet, ende ons ane ghecomen sien van Clayse van Cortekene, wair si gheleghen sien binnen Nortbeveland, met allen den rechte ende in dier selver manieren datsed Clays voirs. van onsen lieven here ende vader voirscreven hilt, ende vischerien ende veren ende malen, hofsteden ende ghifte van kercken ende alle andere rechte van ambochte die Clays voirs. besat in sinen lesten live ende wi nu hebben; ende gheloven voir ons ende voir onse nacomelinghe heren Florensen voirs. ende sinen nacomelinghen dese voirs. ambochten met horen rechte ende dese voirscreven goede te waren ende dair in tee houden tieghens elken man ende tieghen alle die ghene die dair ane spreken mochten.

In orconde etc. Ghegheven tote Valenchijnf sonnendaghes na sente Martijnsg dach in den somer int jair ons Heren M° CCC° acht ende dortich.

[Dienstaantekening:]

W.h

i S(igillavit) Jacobusj de Malbodio.

a
nl. Floris van Haamstede, samen met Arnoud van Haamstede genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 56 B.
b
Heynn. B.
c
Flor. B.
d
t en s verbonden d.m.v. de lang doorgetrokken dakstreep van de t B.
e
inte B.
f
Valench. B.
g
M'tijns B.
h
de kapitaal gevat in een cartouche, en voorafgegaan door een teken B.
i
het volgende in de rechtermarge B.
j
Ja. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Floris van Haamstede