Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X009r_059_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 9r, nr. 58 (na 1340 apr.), naar A.
Opschrift:

Plackaet up den here van Voirn.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De in de tekst genoemde oorkonde van graaf Floris V betreft waarschijnlijk OHZ IV, p. 395-396, nr. 2159, d.d. 1284 juni 25.

Vgl. het volgende nr. WI 60.

Willaem ..grave etc. ombieden u allena onsen bailiuwen, rentemeesters, scouten, scepenen ende allen anders ambochtsluden van onsen lande van Zeellandb dat ghi onsen lieven neve den here van Monyou, van Valkenburchc, van Voirne ende burchgrave van Zeellandd ende onser liever nichten der vrouwen van Voirne, sinen wive, vrilike ghebruken laet als sijn eyghen goed van Derijx lande ende van Grijsoerde; want si ons brieve dair of ghetoicht hebben bezeghelt met des graven Florens zeghele ons liefs neven, dair God die ziele of hebben moet, alse dat here Alebrechte, tote diere tijt here van Voirne, bi des graven Florens tiden voirs. Dierijx lant ende Grijsoirde tieghens den ..grave Florens voirnoemt vercreech omme ghelt, daert den here van Voirne voren gheset was ende niet gheloestf en wort tote alsulker tijt als dair toe gheset was, ende dair na wort dit voirs. goed heren Alebrechtg here van Voerne voirscreven ghegheven als sijn eyghen goed bi den grave Florens voirs., die hem dair of sine opene brief gaf, die wi ghesien hebben.

Ghegheven te Loeven op onser Vrouwen dach in marte int jair XXXIXo.

a
u allen aan elkaar geschreven (vallen) en vervolgens gescheiden d.m.v. een verticaal streepje B.
b
Zeell. B.
c
Valkenb. B.
d
Zeell. B.
e
Alebr. B.
f
st mogelijk door radering verbeterd uit ft B.
g
Alebr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer van Montjoie, Valkenburg en Voorne, burggraaf van Zeeland, en zijn echtgenote de vrouwe van Voorne