Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X009r_060_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 9r, nr. 59 (na 1340 apr.), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: H. V(an) H(eussen) en H. V(an) R(ijn), Kerkelijke historie en outheden der zeven Vereenigde Provincien III (Leiden, 1726), p. 620. – Van Mieris, ChHZ II, p. 617, ad 1339 maart 25, naar de eerdere druk door Van Heussen en Van Rijn.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De tekst afgedrukt in Van Heussen en Van Rijn is naar een vidimus van het origineel door deken en kapittel van Sint Catharina te Brielle d.d. 23 juli 1414. Daarin is ook de (wel op de pliek staande) dienstaantekening overgenomen, die bij de registratie in B ontbreekt. De genoemde dienstaantekening wordt hieronder derhalve naar die druk uitgegeven, waarbij enkele vermoedelijke corrupties zijn gesignaleerd. Ook in de tekst worden enkele varianten uit die druk aangegeven.

Vgl. het voorafgaande nr. WI 59.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb etc. ombieden u allen onsen bailiuwen, rentemeesters ende anders al onsen ambochtsluden van Zeellandc dat ghi onsen lieven neved den here van Monyou, van Valkenburche, van Voerne ende burchgrave van Zeellandf ende onser lieven nichten der vrouwen van Voerne, sinen wive, rusteliken ghebruken laet tote huere oirbare als hoerg eyghen goed Dieryx lant ende Grijsoerde, behoudelic onser liever nichten joncvrou Jehanen, heren Alebrechtsh dochteri van Voerne ons liefs neven, dair God die ziele of hebben moet, alsulc goedj als huer up dien voirscreven goede bewijst es; want die here van Voirne ende onse nichte sijn wijf voirs. ons ghetoent hebben opene brieve bezeghelt met des gravenk Florens zeghele ons lieves neven, dair God die ziele of hebben moet, dattet huer eyghen goed es.

Ghegheven te Loevenl op onser Vrouwen dach in marte int jair XXXIXom.

[Dienstaantekening:]

n Door mijnheero V.p F. de Haemste, op het verhaelq der heeren, mijnheer van Merwede en Gh.r Mulnare; G. Rulecs

a
nl. de heer van Voorne, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 59 B.
b
Heynn. B.
c
Zeell. B.
d
n verbeterd uit d B.
e
Valkenb. B.
f
Zeell. B.
g
of huer B.
h
Alebr. B.
i
d gecorrigeerd B.
j
alsulcs goets Van Heussen.
k
of grave (de afkortingsstreep onduidelijk) B.
l
Lueven Van Heussen.
m
ons Heeren 1339 i.p.v. XXXIXo Van Heussen.
n
het volgende ontbr. B, hier naar Van Heussen; zie de kopnoot.
o
aldus Van Heussen, wel een vertaling van Per dominum.
p
aldus Van Heussen.
q
wel een vertaling van ad relationem.
r
wel te lezen als Th.
s
aldus Van Heussen; wel te lezen als S(ignavit) R. Vlec.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: jonkvrouw Johanna, dochter van heer Albrecht van Voorne