Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X009bis-r_066_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 9bisr ([10r]), nr. 65 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Claes Tornijs z. vanden Wairde.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 272.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi vercoft hebben Clays Tornijs sone van den Wairde alle dat ambocht ende alle die hofsteden ende molen stal sie gheleghen sien binnen der dorpe ende buten den dorpe van Scarpenisse, ende ons ane quam van heren Clays van Malland ende sinen broederen; willic ambocht, hofsteden ende molen stal voirscreven hi ende sine nacomelinghe houden sullen van ons ende van onsen nacomelinghen te rechten liene. Ende hier of soe heeft hi ons betaelt ene summe van ghelde, dair wi ons wel ghepayt of houden.

In orconde etc. Ghegheven te Bincs des saterdaghes na sinte Baven dach int jair XL°.

a
Heynn. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Nicolaas Tornijsz. van den Waarde