Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X009bis-r_068_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 9bisr ([10r]), nr. 67(ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Lijftocht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 274.

Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat hairc Wolfairt van Reymerswaled, ridder, onse trouwe man, ghemaect hevet mit onser hand vrouwe Lijsbetten van Reymerswale, sinen wijve, IIII lb. groter Tornoysee tsyaers tot harer lijftochte, op alsulc goed als hair Wolfairt voirs. van ons hout ligghende op die Honte ende in Portvliet; in wilker lijftochte wi gheloven vrouwen Lijsbetten te houden na heren Wolfairts voirnoemd doet also langhe als si leven sal na costume ende na woente na onsen lande van Zeeland. Hier over waren onse trouwe manne als here Jan here van Egmonde, here Nyclaes Kervinc van Reymerswale, hair Raes van Crunigghen, hair Gherardf van der Maelsteden.

In orconde etc. Ghegheven te Reymerswale des dinxendaghes voir Kersdach int jair XL°.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
Reym'swale B; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
e
Torn. B.
f
Gher. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Wolfert van Reimerswaal, ridder, en zijn echtgenote vrouw Elizabeth van Reimerswaal