Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X009bis-v_070_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 9bisv ([10v]), nr. 69 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Vercoft ambocht heren Raessen van Cruninge ende andere.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 274.

Vgl. nr. WI 85.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi vercoft hebben heren Raesen van Cruninghen ende Jan Dirx soens sone van den Wairde IIIIC ghemete ambochts, ligghendeb in den Ouden polre van Hinkelin in Zuutbeveland; ende wat die Oudec polre voirs. minder es dan IIIIC ghemete, dair of sullen si hare volled nemen in den Middel polre dairan van der noirtziden in van den middelkijkee. Ende van desen ambtochte sal hair Raes van Cruninghen hebben die twie deel ende Jan Jans sone dat dordendeel, ende dit sullen si van ons houden in rechten leene. Vort hebben wi vercoft ende verghicht in rechten eyghendome heren Rasen van Cruninghen, Bertoen ende Daniel, Jan Dirx soens kindere van den Wairde, C ghemete lands over vrye arve, ligghende in den Ouden polre van Hinkelijn voirscreven west wairt of van den lande dat wi heren Heynricf Poppen sone van Zierixe in den selven polre vercoft hebben; ende van desen C ghemete lands sal hebben hair Rase van Cruninghen XXV ghemete ende Daniel ende Bertoen, Jan Dirx soens kindere voirnoemdg, LXXV ghemete. Ende al dit voirs. ambocht ende land hebben wi hem vercoft omme LX lb. groter Tornoyseh, den scilt over XVIII d. grote gherekent, dair si ons of betaelt hebben bi tsher Jans hand van Leyden, diere of rekenen sal, XL lb. groete; ende die ander XX lb. groete sullen si ons betalen te Halfvasten naist coemendei. Ende dit voirs. ambocht ende land gheloven wi den voirs. luden recht warent te wesen tallen rechte. Ende ware dat zake dat wi dit selve ambocht ende land van Kersdaghej naist comende over yen jair diere vercopen mochten dan LX lb. groete, soe moghen wi den luden voirscreven ghelt wedergheven ende des voirs. ambochts ende land vrylike bruken onsen wille mede te doene. Ende over dese voirwairde ward onsek ghetrouwe lude hair Florensl van Haemstedem, her Clays Kervinc, Boudijn Willaemsn sone bailiu van Middelburcho, Heynricp Paelvetq, Gheerlof Justaets sone, Hughe van Bigghen kerke ende Willaemr van der Boede.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchs op sinte Domaes dach voir Kersavond int jair viertich.

a
Heynn. B.
b
ligghenden B.
c
verbeterd uit voirs. B.
d
vo onduidelijk (uit w?) B.
e
aldus B; te lezen als middeldijke?
f
Heynr. B.
g
boven de regel toegevoegd B.
h
Torn. B.
i
18 maart 1341.
j
25 december.
k
hier en in de volgende regel letters deels verdwenen in een scheurtje in het perkament B.
l
Flor. B.
m
Haemst. B.
n
Will's B.
o
Middelb. B.
p
Heynr. B.
q
Paeluet, de eerste e onduidelijk B.
r
Will. B.
s
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Raas van Kruiningen en Jan, Barton en Daniel, zoons van Jan Dirksz. van den Waarde