Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X009bis-v_071_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 9bisv ([10v]), nr. 70 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Crabbendijcke.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 630, ad 1340 januari 6; op p. 629 dezelfde oorkonde in het Frans, naar A. Miraeus, Opera diplomatica IV (Bruxellis 1748), p. 225-226.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willaema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden. Wantc die abt van der Does ende sijn convent ter Does ende te Crabbendijc altoes jairlix memorie doen sullen voir ons liefs heren ende vaders ziele ende na onser liever vrouwen ende moeders doet ende hore kinder ende ons ende onser liever ghesellinnen der gravinnen van Heynnegouwend ende van Hollande ende onser kinder doet altoes jairlix onser yeghelix memorie doen sullen, ende omme dat si ons ende onser ghesellinnen ende onser kinder ende onser nacomelinghe graven ende gravinnen van Hollandf, hare kinderen ende hoirs ghesins pairde diemen in onse herberghe dilivereren soude van rechte als wi in Zeeland sijn, houden sullen op horen cost, sonder wedersegghen, ende die knechtsen die toit den pairde horen sullen, soe hebben wi hem ghegheven ewelike durende voir ons ende onse nacomelinghe den tiende van den Ouden polre, van den Middelpolre ende van den Niewen polre in Hinkline, alsoe groet als si nu gheleghen es ende dair in bedijct es, ende wine sculdich sijn te hebben.

In orconde etc. Ghegheven te Hairlem op den Dortienden dach int jair XL°.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
d
Heynn. B.
e
Holl. B.
f
Holl. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: abt en convent van Ter Doest en Krabbendijke