Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X009bis-v_072_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 9bisv ([10v]), nr. 71 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Ghifte ad vitam; exspiravita.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 277.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven Willaem van Vaernewijc, onsen knape, omme menighen trouwen dienst die hi ons ghedaen heeft ende noch doen mach, L lb. zwarter Tornoysec tsyaers te sinen live, alsulcd payment als wi jairlix van onser rechter jairbede ontfanghen zullen in Walcherene, dair hi onse man of worden is ende die also langhe als hi leven sal van ons ende van onsen nacomelinghen houden sal te lene; wilke L lb. zwarter Toirnoysef wi Willaemg voirs. bewijst hebben ende bewijsen alle jare in tenemen ende tontfane tot elken sinte Jans misse midzoemerh ane onsen rentemeyster van Zeeland die nu is of namaels wesen sal, dair of dat die eerste termijn wesen sal tote sinte Jans misse midzomer naist comende. Ende ombieden onsen rentemeyster voirs. dat hi Willaemi voirs. of sinen ghewaerden bode, bringhere des briefs, die L lb. zwarter Tornoysej also langhe als Willaemk voirs. leven sal uutreke ende betale alle jare op den termijne voirscreven sonder ander ghebot dair of van ons te hebben, ende dat onse rentemeyster voirs. dair alle jare of nemel Willaems vors. open brief van quitancien, voir ons mede te rekenen.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchm des dinxendaghes na onser Vrouwen dach in maerte int jair XL°.

a
x gecorrigeerd B.
b
Heynn. B.
c
Torn. B.
d
de eerste l onduidelijk (verbeterd uit lange s?) B.
e
Walch'en B.
f
Toirn. B.
g
Will. B.
h
24 juni.
i
Will. B.
j
Torn. B.
k
Will. B.
l
boven het woord een niet afgemaakte afkortingsstreep B.
m
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Willem van Vaarnewijk, knaap