Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X010r_075_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 10r (11r), nr. 74 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Scerpenisse tol vry.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 277.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het volgende nr. WI 76.

Willaem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi omme menighen trouwen dienst die onse goede lude van Scarpenesse onsen voirvorders ghedaen hebben ende ons noch doen sullen, sulke gratie ghedaen hebben ende doen mit desen brieve ende gheven voir ons ende voir onse nacomelinghe allen den ghenen die nu binnen den dorpe van Scarpenesse wonen of namaels wonen sullen met allen horen goede ewelike tollen vry te varen voir bi allen onsen tollen in Hollandb ende in Zeland gheliken onsen vryen steden, in manieren dat si striken sullen voir onse tollen ende oirlof nemen ane onse tolnairs; ende ombieden allen onsen tolnaren van Hollandc ende van Zeland die nu sijn of namaels wesen sullen dat onse goede lude van Scarpenesse voirs. tollen vry varen ende keren laten met allen hoeren goede in der manieren als voirscreven es.

Ghegheven in Middelburchd des donresdaghes na onser Vrouwen dach in maerte int jair viertich.

a
Heynn. B.
b
Holl. B.
c
Holl. B.
d
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: inwoners van het dorp Scherpenisse